Chat GPT

IN DEZE VIDEO

0:00 Wat is Chat GPT
0:47 Waarvoor je het kan inzetten
2:13 De nadelen van chat GPT
2:54 Waar moet je op letten
3:35 Opdracht
3:40 Tips

Uitleg

CHAT GPT

Chat GPT is voor mij een SUPER chatbot die je op heel veel verschillende manieren kan toepassen!! Het kan heel veel vragen benantwoorden, je helpen met problemen én het kan je inspiratie geven!

To do

Ga naar Chat gpt

https://chat.openai.com/
En sla hem op in je browser.

1 min

To do

Sign up of login

Speel met chat GPT! Laat hem een stukje tekst schrijven etc.
Bekijk ook de promps die ik heb geschreven in het document hieronder.

5 min

Download hier het bestand.

Hoe werkt het?

Hieronder zie je wat je ziet als je chat GPT opent. Het ziet er wellicht nét iets anders uit dan wat ik voor mijn neus heb (ik heb een bepaalde plug-in met extra’s).

Voortborduren in 1 chat
Bijvoorbeeld:
1e prompt:  ‘leg uit wat een externe SSD harddisc is’
Dan komt chat GPT met een antwoord..

2 e prompt: vertel me de voordelen ervan
weer een antwoord dat voortborduurt op het onderwerp ‘ssd harddisc’

3e leg de nadelen uit
weer een antwoord dat voortborduurt op het onderwerp ‘ssd harddisc’

4. Vergelijk hem met een externe hardeschijf
weer een antwoord dat voortborduurt op het onderwerp ‘ssd harddisc’

5. Vat het bovenstaande in 5 zinnen samen.

6. Doe ditzelfde voor het onderwerp: ‘barefoot schoenen’

Nu gaat de chat GPT dus de eerste vraag van deze chat gebruiken voor het onderwerp barefoot schoenen’ Wanneer je dat dus niet wil, open een nieuwe chat.

Lukt het niet? Stuur me een mailtje!

EMAIL

SOCIALS

TELEFOON

Mailme@tubien.nl

0654776103